Noel

Không khí chuẩn bị noel tại HVTC

 

Cắt dán miệt màiˆ∇ˆ

Em này cũng muốn tham gia Ö—Ö

 

Gần xong rồi ˆ∀ˆ

Cũng ra gì đấy chứ.

 

Merry Christmas.