DANH SÁCH LĐ THAM GIA CBN E7 HÀN QUỐC THEO PTL SỐ 64/2023/CBN-HQTACP

Thông báo danh sách lao động tham gia chương trình visa E7 ngành nghề Hàn xì lĩnh vực đóng tàu Hàn Quốc

Căn cứ theo Phiếu trả lời số 64/2023/CBN-HQTACP ngày 03/07/2023 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Công ty Cổ phẩn phát triển nhân lực HVTC Quốc Tế (HVTC) đã tiến hành sơ tuyển lao động đủ điều kiện theo chương trình do cơ quan quản lý hai nước Việt Nam – Hàn Quốc quy định.

Dưới đây là danh sách thông tin lao động cụ thể:

 

                 DANH SÁCH TẠO NGUỒN THEO PHIẾU TRẢ LỜI SỐ 64/2023/CBN-HQTACP

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI THƯỜNG TRÚ

Nhà máy Joewoon Industry

1 Phùng Văn Hùng 10.06.1987 Thống Nhất 3, Tân An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
2 Phạm Văn Khanh 13.06.1982 Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
3 Trương Thiều 22.10.1979 Hà Thiệp, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
4 Tăng Ngọc Anh 10.12.1979 Hà Thiệp, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
5 Lê Văn Chiến 08.04.1982 Thôn Kiều Tiến, Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
6 Trần Văn Danh 08.06.1992 Ấp Thạnh Phong, Thạnh Phước, Giồng Riềng, Kiên Giang
7 Phạm Trần Trà 15.11.1998 Thôn Núi, Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang
8 Trần Công Hóa 03.06.1982 Vĩnh Ngọc, Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa