DANH SÁCH LĐ THAM GIA CBN E7 HÀN QUỐC THEO PTL SỐ 65/2023/CBN-HQTACP

Thông báo danh sách lao động tham gia chương trình visa E7 ngành nghề Hàn xì lĩnh vực đóng tàu Hàn Quốc

Căn cứ theo Phiếu trả lời số 65/2023/CBN-HQTACP ngày 03/07/2023 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Công ty Cổ phẩn phát triển nhân lực HVTC Quốc Tế (HVTC) đã tiến hành sơ tuyển lao động đủ điều kiện theo chương trình do cơ quan quản lý hai nước Việt Nam – Hàn Quốc quy định.

Dưới đây là danh sách thông tin lao động cụ thể:

DANH SÁCH TẠO NGUỒN THEO PHIẾU TRẢ LỜI SỐ 65/2023/CBN-HQTACP
STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI THƯỜNG TRÚ
Nhà máy Dearyun E.N.G
1 Vũ Minh Nghĩa 20.08.2000 Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
2 Lê Văn Thiện 10.10.1984 Trúc Ly, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
3 Lã Minh Việt 12.05.1985 Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
4 Phạm Văn Hùng 24.07.1989 Thôn Hà Thiệp, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
5 Lê Hoài Nam 24.11.2000 Phú Lộc, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
6 Đoàn Quang Vinh 17.01.1991 Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
7 Nguyễn Hữu Nam 30.04.1996 Thôn 7, Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
8 Nguyễn Đăng Ngọc 07.03.1988 Phượng Lai, Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
9 Phan Văn Minh 15.09.1994 TDP Liên Thành, Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
10 Lê Văn Thân 16.12.1982 Thôn Tiền, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
11 Nguyễn Quang Trường 16.09.1997 Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
12 Lê Văn Trưởng 01.05.1986 Sơn Thượng, Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
13 Phan Xuân Tùng 10.10.1987 Tân Lộc, Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
14 Nguyễn Văn Phong 20.12.1989 Khu Thống Nhất 2, Tân An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh