32 tổi trung cấp kế toán có nên đi Xuất khẩu Lao động Nhật Bản không?

Xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện nay đi theo hai chương trình là thực tập kỹ năng và kỹ thuật viên.

Cả hai chương trình này đều mang mục đích phổ cập tiếng, văn hóa Nhật Bản đến lao động các nước, vừa nhằm mục đích đáp ứng sự thiếu hụt lao động trong nước, xí nghiệp Nhật được tiếp cận nguồn nhân công chất lượng, giá rẻ và chủ yếu là lao động phổ thông.

Do nhiều sự lựa chọn về nguồn nhân công này, tất nhiên phần lớn các xí nghiệp thích những lao động trẻ tuổi, có thể chất tốt, rất dễ bảo mà lại tiếp thu tiếng và công việc nhanh hơn.