Thông báo quan trọng: Về việc thay đổi nghiệp vụ cửa sổ lãnh sự do sự lây lan bệnh truyền nhiễm virus Corona thể mới (Những thay đổi về thời gian tiếp nhận và số ngày cần thiết để xét duyệt thị thực (visa))

Kính gửi Quý khách sử dụng cửa sổ Lãnh sự

Do tình hình lây lan của bệnh truyền nhiễm virus Corona thể mới tại Việt Nam, với sự cân nhắc tối đa về việc phòng ngừa sự lây nhiễm của các khách hàng sử dụng cửa sổ Lãnh sự đồng thời để tiếp tục các chức năng nghiệp vụ của phòng Lãnh sự, trước mắt từ ngày 18/03/2020 (thứ tư) nghiệp vụ của cửa sổ Lãnh sự sẽ thay đổi như sau:

1. Liên quan đến thủ tục hộ chiếu, các loại chứng nhận, hộ tịch

(1) Thay đổi thời gian tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận các thủ tục hộ chiếu, các loại chứng nhận, hộ tịch như sau:

Hiện nay: 8:30 ~ 12:00 ; 13:30 ~ 16:45

Thay đổi: 9:30 ~ 11:00; 14:00 ~ 15:30

* Về các tư vấn lãnh sự riêng biệt cần đặt lịch hẹn trước nên vui lòng liên hệ qua email hoặc số điện thoại.

Email phòng Lãnh sự:  ryouji32@ha.mofa.go.jp

(2) Ngoài ra

Thủ tục đăng kí bầu cử tại nước ngoài thì vẫn được tiếp nhận theo giờ dưới đây nên khi đến hãy thông báo với bảo vệ rằng mục đích đến là để đăng kí bầu cử tại nước ngoài.

Thời gian tiếp nhận: 8:30 ~ 12:00; 13:30 ~ 16:45

2. Thị thực (Visa)

(1) Thay đổi thời gian tiếp nhận

Hiện nay: 8:30 ~ 12:00 (tiếp nhận hồ sơ); 13:30 ~ 16:45 (trả kết quả)

Thay đổi: 9:30 ~ 11:00 (tiếp nhận hồ sơ); 14:00 ~ 15:30 (trả kết quả)

(2) Kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ cơ bản

Xin visa thông qua các đại lí ủy thác: Thay đổi từ 5 ngày làm việc như hiện nay thành 10 ngày làm việc

Xin visa tại cửa sổ Lãnh sự: Thay đổi từ 8 ngày làm việc như hiện nay thành 15 ngày làm việc

(3) Trong thời gian này, việc tiếp nhận việc xin visa của cá nhân tại Cửa sổ Lãnh sự sẽ tạm dừng, các trường hợp này hãy xin visa thông qua các Đại lí ủy thác của Đại sứ quán (13 công ty).

* Về việc xin visa theo đoàn của các cơ sở tư vấn du học, công ty phái cử thực tập sinh được Chính phủ Việt Nam cấp phép và xin theo đoàn các nhân viên của các công ty, đoàn thể thì cửa sổ lãnh sự vẫn tiếp nhận như bình thường.

(4) Ngoài ra
        Về việc bổ sung thêm hồ sơ là Phiếu câu hỏi liên quan đến lịch sử đi lại là cần thiết. Chi tiết vui lòng kiểm tra tại mục Thông tin lãnh sự liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona thể mới.

3. Chú ý

(1) Vì có khả năng cửa sổ Lãnh sự sẽ đông do sự thay đổi về thời gian tiếp nhận,…nên hãy cân nhắc đủ thời gian để đến Đại sứ quán. Ngoài ra, các trường hợp nếu không gấp thì mong Quý khách hiểu và hợp tác bằng cách dời thời gian nộp hồ sơ lại lúc vắng,…

Vì biện pháp lần này có khả năng sẽ thay đổi nên hãy kiểm tra thông tin mới nhất trên trang web của Đại sứ quán trước khi đến.

(2) Ngoài ra, các hồ sơ xin cấp sớm hoặc các hồ sơ nhân đạo sẽ vẫn được xử lí riêng biệt như trước đây.

Đọc thêm: Những thuật ngữ chuyên ngành của xuất khẩu lao động Nhật Bản