Ảnh cơ sở vật chất trung tâm đào tạo và xưởng thực hành (P2)!

Hình ảnh: Toàn cảnh ký túc xá
Hình ảnh: Một phòng ký túc xá.
Hình ảnh: Một lớp học
Hình ảnh: Khu nhà ăn và bếp
Hình ảnh: Phía trong nhà ăn

Bài viết trước: Ảnh cơ sở vật chất trung tâm đào tạo và xưởng thực hành (P1)!