Giải đáp về việc làm thêm, tăng ca tại Nhật Bản

Nói đến xuất khẩu lao động Nhật Bản đa số lao động nghĩ đến mức lương hàng tháng rất cao bởi bên Nhật Bản chi trả mức lương cơ bản cho lao động cao cộng thêm hay được tăng ca, làm thêm nhiều. Chính vì suy nghĩ đó lao động khi đăng ký tham gia chương trình xuất khẩu lao động thường đòi hỏi công ty phải đảm bảo số lượng làm thêm, tăng ca hàng tháng phải nhiều…

Thực ra ai cũng hiểu là số giờ làm thêm càng nhiều thì cũng tương ứng với mức thu nhập hàng tháng càng cao. Thực ra thì suy nghĩ đó hoàn toàn đúng, tuy nhiên lao động đòi hỏi công ty phải đảm bảo số lượng tăng ca hàng tháng là không đúng.